Allahu Ekber: Fytyra e buzëqeshur dhe e ndritur e hoxhës kosovar. Shikojeni!

Allahu Ekber: Fytyra e buzëqeshur dhe e ndritur e hoxhës kosovar. Shikojeni!

Allahu Ekber: Fytyra e buzëqeshur dhe e ndritur e hoxhës kosovar. Shikojeni!
Nga Ebu Seidi radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: Një njeri tha: O i Dërguari i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Ai tha: “Besimtari që lufton me vetën dhe pasurin e tij në rrugën e Allahut.” Tha: pastaj kush? Ai tha: “Pastaj një njeri i vetmuar në një vend mes kodrave që adhuron Zotin e tij dhe i len të qet të tjerët nga sherri i tij.” Buhariu (2786) dhe Muslimi (1888).

Nga Ebu Seidi radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: Një njeri tha: O i Dërguari i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Ai tha: “Besimtari që lufton me vetën dhe pasurin e tij në rrugën e Allahut.” Tha: pastaj kush? Ai tha: “Pastaj një njeri i vetmuar në një vend mes kodrave që adhuron Zotin e tij dhe i len të qet të tjerët nga sherri i tij.” Buhariu (2786) dhe Muslimi (1888).

Nga Ebu Seidi radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: Një njeri tha: O i Dërguari i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Ai tha: “Besimtari që lufton me vetën dhe pasurin e tij në rrugën e Allahut.” Tha: pastaj kush? Ai tha: “Pastaj një njeri i vetmuar në një vend mes kodrave që adhuron Zotin e tij dhe i len të qet të tjerët nga sherri i tij.” Buhariu (2786) dhe Muslimi (1888).

Nga Ebu Seidi radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: Një njeri tha: O i Dërguari i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Ai tha: “Besimtari që lufton me vetën dhe pasurin e tij në rrugën e Allahut.” Tha: pastaj kush? Ai tha: “Pastaj një njeri i vetmuar në një vend mes kodrave që adhuron Zotin e tij dhe i len të qet të tjerët nga sherri i tij.” Buhariu (2786) dhe Muslimi (1888).

Nga Ebu Seidi radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: Një njeri tha: O i Dërguari i Allahut, cili nga njerëzit është më i miri? Ai tha: “Besimtari që lufton me vetën dhe pasurin e tij në rrugën e Allahut.” Tha: pastaj kush? Ai tha: “Pastaj një njeri i vetmuar në një vend mes kodrave që adhuron Zotin e tij dhe i len të qet të tjerët nga sherri i tij.” Buhariu (2786) dhe Muslimi (1888).

Leave a Reply

Your email address will not be published.