Moshaniket dhe Shoket e tallnin për shkak të dhëmbëve duke e quajtur “djaloshi lepur”

Moshaniket dhe Shoket e tallnin për shkak të dhëmbëve duke e quajtur “djaloshi lepur”

Katër dhëmbët e parë të djaloshit ishin aq të mëdhenj sa që nuk mund ta mb yllte gojën, kurse prindërit e tij nuk kishin para të mjaftueshme që t?i s igurojnë një ndërhyrje ki rurgjike dentare, e cila do t?ia rikthente buzëqeshjen këtij djali.

Nëna e tij ka pranuar se e kishte shqyrtuar si mundësi ta vë në hi potekë shtëpinë, që të mund të mb ulonte shpenzimet e ope racionit të birit.Por në ato m oment tregimi i Evanit u bë vi ral, dhe nga të gjitha anët e botës filloi t?i vjen përkrahja por edhe shumat e majme të hollave .

Mijëra njerëz nga Zelanda e Re, filluan t?i dërgojnë para Evanit në mënyrë që të mund t?i nënshtrohet ndërhyrjeski rurgjike. Operacioni i tij ka kushtuar plot 100 mijë dollarë, kurse shuma e parave të grumbulluara ishte më e madhe.Dhe pas pesë viteve vizita të vazhdueshme tek d entisti dhe ki rurgu, Evanit më në fund i janë h equr pr otezat dhe tani me krenari mund t?i tregojë dhëmbët derisa qesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.