Duaja më e bukur që themi në Namaz..!?

Duaja më e bukur që themi në namaz

Fjalia më e bukur që e shqipton besimtari gjatë kryerjes së namazit është fjalia që thuhet pasi që kthehemi nga ruku’ja! Nëse e mësojmë përkthimin dhe kuptimin e saj, padyshim se do ta ndjejmë ëmbëlsinë e namazit dhe do ta shtojmë përulësinë.

Kur kthehemi nga ruku’ja themi: “Semi’allahu limen hamideh!” – Allahu e dëgjon atë që e falënderon.

Mjafton të mendosh dhe meditosh pak për këtë!

Përktheu: A. D. Islampress

Leave a Reply

Your email address will not be published.