Këtë mund ta parandaIoni me fjalën MA’SHAA’ALLAH – Shpërndajeni pasi është shumë e rëndësishme! Mos e Humbisni..!?

Këtë mund ta parandaloni me fjalën MA’SHAA’ALLAH – Shpërndajeni pasi është shumë e rëndësishme!

Ja se çka mund tç parandalohet me fjalen MashAllah – ju lutem shpërndajeni është shumë me rëndësi! Me fjalen MashAllah mund te parandalohet mesyshi. Me fjalen MashaAllah mund te parandalohet hasedi. Me fjalen MashAllah mund te parandalohet sulmi i xhineve.

Me fjalen MashAllah mund te parandalohen semundje te ndryshme si kanceri,tumori,diabeti,paraliza etj. Me fjalen MashAllah mund te parandalohet demtimi i pasurise dhe begative te ndryshme. Me fjalen MashAllah mund te parandalohet vdekja e bebeve apo semundje te ndryshme te bebeve dhe femijeve.

Me fjalen MashAllah mund te parandalohen semundje te pasherusheme gjithcka me lejen e Allahut te Larmadheruar. Ai që merr mësysh ndalon ndikimin e tij në tjetrin nëse e lexon formulën: “Ma sha’allahu la kuvete ila bilah” (Ndodhë vetëm ajo që dëshiron Allahu. S’ka fuqi pa ndihmën e Allahnt) siç ka ardhur në transmetimin e Enesit:

“Kush sheh diç që e mahnitë le të thotë: ‘Ma sha’allahu la kuvete ila bilah’, nuk do ta dëmton.” E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvvete il-la bil-lah” – (All-llahu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët) 39 (Kehf).

Këtë mund ta parandaloni me fjalën MA’SHAA’ALLAH – Shpërndajeni pasi është shumë e rëndësishme!

Leave a Reply

Your email address will not be published.