Me rëndësi: Gjermania Vendos Rregulla Të Reja Për Gurbetqarët Që Vijnë Në Vendlindje

Me rëndësi: Gjermania Vendos Rregulla Të Reja Për Gurbetqarët Që Vijnë Në Vendlindje

Gjermania ka vendosur rregulla të reja për qytetarët që duan të vijnë për p ushime në Vendli ndje. Ambasada në Gjermani njoftoi të premten se qytetarët që kthehen nga Kosova, duhet të iz olohen për 10 ditë si dhe para u dhëtimit duhet të bëjnë regjistrimin el ektronik.

“Me rastin e hyrjes në Gjermani – me aeroplan, apo nëpërmjet rrugëve tokësore me autobus ose veturë private – nëse keni qëndruar në një rajon me pas iguri të lartë brenda 10 ditëve të fundit para u dhëtimit, duhet të izoloheni për 10 ditë”, thuhet në njo ftimin e ambasadës. Kosova, nga institucionet kompetente gjermane edhe më tej k ategorizohet si rajon me pas iguri të la rtë për përh apje të p andemisë Covi d-19 dhe për këtë arsye, duhet paral ajmëruar u dhëtimi. “Nëse këtë dimër keni planifikuar një udhëtim për në Kosovë, ju lutemi që patjetër të merrni në konsideratë se:

M inistria e Jashtme F ederale edhe më tej paral ajmëron për të gjitha u dhëtimet jo të domosdoshme (përfshirë pushimet, pushimet në vendlindje, vizitat familjare etj.) për në Kosovë”, thuhet tutje një njoftim. Kosovarët në Gjermani duhet të kenë parasysh se në rast se vendoset ndonjë masë në kohën sa janë në vendlindje, atëherë ambasadat dhe konsullatat e Gjermanisë nuk mund t’u vihen në ndihmë.

“Ju lutemi të merrni në konsideratë edhe që në Kosovë nuk garantohet një përkujdesje mjekësore sipas st andardeve gjermane, ndër tjerash ka vetëm kapacitete tejet të vogla për trajtim mj ekësor int ensiv dhe mundësi të kufizuara të t estimit për Covi d-19”, thuhet në njoftim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.