Nuk e deshti hoxhen ne vor,.rim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike!

Nuk e deshti hoxhen ne vor,.rim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike!

Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”

Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”

Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”

Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”Nuk e deshti hoxhen ne vorrim, ish-ush,.tari i UCK-se var,.roset me muzike! “Jeto sa të duash se ke për të vde,..kur. Duaje kë të duash se ke me u nda dhe Vepro çka të duash se ke me dhënë llogari”

Per me shume ndjekni videon ne vazhdim

Leave a Reply

Your email address will not be published.