Ska të ndalur Syla:Albini është thelbi i budallallëkut o popull?

Ska të ndalur Syla:Albini është thelbi i budallallëkut o popull?

Një de klaratë e z.Bulliqi po ko ntestohet nga analisti Valon Syla.

Syla konsideron që pre tendimi i Bulliqit se “partitë e vjetra janë bërë bashkë” është në të vërtetë i pasaktë sepse “ko nceptet dhe mendimi politik” e bëjnë Vetëvendosjen më të vjetër se të gjitha partitë, “e në disa raste edhe më d emode se Rexhep Qosja në mendime e më do gmatik se marksistët e Partisë së Punës.”

Statusi i plotë i Valon Syles
Ju parti e re? The lbi e bu dallallëkut ide ologjik jeni. Një çorbë e ide ologjive pë rplotë me ‘iz ëm’ .. popullizëm, kom unizëm, so cializëm, is lamizëm dhe do gmatizëm. Çka paska të re këtu, përpos do deputetëve të ri që duken si 6 muajsh që ju përfaqësojnë në parlament.

Qysh parti e re kur njerin ma të fll iqt në 10 vitet e fundit në politikë parlamentare e shp allë kandidat komune.

Leave a Reply

Your email address will not be published.