Shqiptarja e cila në Gjilan punonte për rrogë 150 euro, kurse tani po cudit Zvicrën me mjeshtritë e saj

Shqiptarja e cila në Gjilan punonte për rrogë 150 euro, kurse tani po cudit Zvicrën me mjeshtritë e saj

Shqipe Déforel eshte me pr ejardhje nga Gjilani i Kosovës ajo eshte v endosur ne Zvicer dhe ka nje jete te re.

Paraprakisht, ajo punonte nënjë furrë buke për një pagë mesatare prej 150 euro nëmuaj, që në k ontekstin po litik e ekonomik është shumë vë shtirë. Zvicrën e zb uloi gjatë p ushimeve që i bëri tek pr indërit e saj në Gjenevë.

Po gjatë kësaj kohe, ajo e takoi edhe dashurinë e madhe të saj, Philippe Déforel. Një vit më vonë, ata m artohen dhe vendosen në Vuadens. Që nga dita e parë e punës, mj eshtri zviceran kishte th eksuar se Shqipja është një punëtore e shkëlqyeshme, e ndërgjegjshme dhe puna e saj është e pastër.

Ndërsa bashkëshorti i saj i k onfirmon këto epi tete duke shtuar se ajo është në gje ndje t`i zhv endosë edhe malet me f uqinë e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *