Rrëfimi i 59 Vjecarit nga Kosova që agjeron 6 muaj..

59 Vjecari nga Kosova që agjeron 6 muaj:

Haqif Agaj nga fshati Hogosht i Kamenicës ditën e parë të Ra mazanit nuk e pati të vë shtirë ta agj ërojë, dhe ka një a rsye të f ortë për këtë.

Ai thotë se Ra mazani është vetëm njëri nga gjashtë muajt që agj ëron gjatë vitit.

Agaj b eson se kjo që bënë i është kth yer për të mirë në këtë botë. Sa i pë rket shë ndetit nuk pë rballet me ndonjë sf idë.

Ai tregon se fillimisht kishte filluar me një muaj në vit agj erim, pastaj me tre ndërsa ka vite që ai agj ëron nga gjashtë muaj.

“59 vjet po i bëj asnjëherë nuk kam qenë te mje ku dhe nuk përdori ba rna”.

“Deri sa të ha buk i pi 2 litra ujë, dhe 1 bukë e gjysmë nuk kam dë shirë me ma prek as kush”, ka thënë ai për Klan Kosovën.

Leave a Reply

Your email address will not be published.