Mburoj Sëmundja Nuk U Afrohet Atyre Që Bëjnë Këto Lëvizje Në Mëngjes

Mburoj Sëmundja Nuk U Afrohet Atyre Që Bëjnë Këto Lëvizje Në Mëngjes

Stresi juaj do të jetë më pak. Streset që do të përjetoni gjatë ditës do t’ju detyrojnë. Si duhet të mërzitemi?

Lean përpara
Qëndrojmë në gjerësinë e shpatullave me këmbë të hapura dhe anojmë përpara nga beli pa i përkulur gjunjët. Trupi ynë duhet të formohet si shkronja e poshtme L. Përsëritja e 2 herë është e mjaftueshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.