A ngrihen duart për te bere Lutje pas namazeve farz..?

A ngrihen duart për te bere Lutje pas namazeve farz..?

A ngrihen duart për te bere Lutje pas namazeve farz..?
“Pyetje: A është prej sunetit duaja (lutja) që bëhet pas namazit farz? A duhet të shoqërohet duaja me ngritjen e duarve? Ngritja e duarve a është më mirë të bëhet njëkohesisht me imamin apo jo?Përgjigje: Përsa i përket lutjes që bëhet pas namazeve farze nuk është sunet nëse ajo shoqerohet me ngritjen e duarve si nga imami, xhemati apo të dy sëbashku. Përkundrazi, ky veprim është bidat (risi ne fe), sepse një veprim i tille nuk është përcjellë nga Profeti (alejhi selam) e as nga shokët e tij.

Ndërsa lutja e cila nuk shoqërohet me ngritjen e duarve, nuk ka problem. Kjo bazuar në disa hadithe që përcillen për këtë rast.Burimi: “Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva” ( 7/103)Përktheu: Fatjon Isufi

Leave a Reply

Your email address will not be published.