Pipero, më kanë shkruar shumë mësues, ta bëjmë apo jo va ksinën : Ja se si u është përgjigjur ai

Pipero, më kanë shkruar shumë mësues, ta bëjmë apo jo va ksinën : Ja se si u është përgjigjur ai

Mjeku Pëllumb Piperi i ftuar në Open zbuloi se çfarë këshille u ka dhënë mësuesve që kanë dyshime në marrjen e va ksinës se fundit te ardhur ne vendin tone.

Pipero: Dje dhe sot kam pasur shumë mesazhe nga mësuesit të cilët më kanë kërkuar mendim, dhe të gjithëve u thashë, unë si profesionist deri tani nuk kam asnjë informacion që të më vërtetojë lidhjen mes va. ksinës, vde. kjeve të papritura, dhe duke qenë se va ksina është vullnetare vendimi, është i gjithësecilit.

Dhe kjo va ksinë , stimulon antikorpe ndaj vi. rusit dhe nuk ka si veti shkaktimin e sëm. undjeve të tjera. Tani het imi duhet sepse duhet të dimë se sa ditë pas va. ksinës ka nisur, a ka pasur sëm. undje të tjera paraprake, dua të them se për sa kohë s’kemi përfunidm të het imit, dhe s’kemi rast këtu te ne.

Pez ullimi mund të ishte një opsion, por duet të dini që vendimmarrja e komitetit teknik të va. ksinimit është e drejtë

Leave a Reply

Your email address will not be published.