SI TË USHQEHEMI SHËNDETSHËM SIPAS TRADITES PROFETIKE..?!

SI TË USHQEHEMI SHËNDETSHËM SIPAS TRADITES PROFETIKE..?!

Shumica e njerëzve sot, kur ulen për të ngrënë, kanë nevojë më pas të ndihmohen nga dikush për t’u ngritur, për shkak të ngrënit të shumtë, përveç atyre që do Allahu.

Për këtë janë shtuar sëmundjet, sëmundja e sheqerit e shumë të tjera, e po ashtu është shtuar përtacia. Sikur të vepronim sipas hadithit, “një e treta për ushqim, një treta për pije dhe një e treta për frymëmarrje”, do të mbeteshim shëndoshë.

Është për t’u çuditur se të tjerët (pos muslimanëve) e praktikojnë këtë, ku shumë njerëz më kanë treguar se perëndimi nuk hanë shumë, nuk ngopen, ata hanë pak pastaj shkojnë në punë, patsaj kthehen dhe prap hanë pak(Shejh Uthejmini)

Leave a Reply

Your email address will not be published.