Vëndi ku jetojnë 4.7 milion popull, dhe 30 milion dele

Vëndi ku jetojnë 4.7 milion popull, dhe 30 milion dele

Madje në vitin 1982, numri i deleve arriti më shumë se 70 milion, apo 22 për çdo person

Në Yelandë të re që prej shumë vitesh, kyiston një numeer i madh deles me miliona, por kz numer vit pas viti po bie në menzrë dr astike.

Në vitin 2002 Zeland[ t[ Re ka pasur 40 milion dele ndërsa ne vitin 2016, numri ka rënë në përreth 30 milion , pra për 14 vite numri i deleve ka rënë 10 milion. Madje në vitin 1982 numri i deleve arriti më shum se 70 milion apo 22 per çdo person, duke patur parasysh që në Zelandë të Re, atëkoh kanë jetuar reth 4 milion njerëz, ndersa tani ky shtet numron gjithsej 4,7 milion popullsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.