A lejohet leximi i Kur’anin me perkthim shqip pa abdes edhe pa mbulese, po edhe ne maice te shkurte..?

A lejohet leximi i Kur’anin me perkthim shqip pa abdes edhe pa mbulese, po edhe ne maice te shkurte..?

A lejohet me lexu Kur’anin me perkthim shqip pa abdes edhe pa mbulese, po edhe ne maice te shkurte a lejohet?Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Kur’ani është vetëm në gjuhën arabe dhe në asnjë gjuhë tjetër, ndërsa përkthimet dhe komentimet e tij mund të jenë edhe në gjuhë tjera, edhepse nuk kanë përsosmërinë e tij si në gjuhën arabe.Megjithatë, edhe me leximin e tij njeriu përfiton dituri dhe mësime të dobishme, edhepse nuk e ka shpërblimin sikur ta lexojë atë në gjuhën arabe.

Ndërsa sa i përket leximit të Kur’anit pa abdes, themi se lejohet leximi i tij në këtë gjendje, edhepse leximi i tij me abdes është më i preferuar dhe më i lavdëruar.Dhe leximi i tij pa shami dhe në maicë të shkurtër është i lejuar dhe nuk ka ndonjë ndalesë për këtë.Allahu e di më së miri.Hoxhë Omer Bajrami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *