EKSKLUZIVE / Kurti flet per here te pare mbi idene e shke mbimit te te rritoreve. Ja çfare domethene kjo gje..!

EKSKLUZIVE / Kurti flet per here te pare mbi idene e shke mbimit te te rritoreve. Ja çfare domethene kjo gje..!

Kurti: Ideja e shkëmbimit të te,rr itoreve është shumë e gjallë në Beograd.Kryeministri Albin Kurti në një interv istë për Al Jazeera ka folur për dialogun Kosovë-Serbi dhe për mën,yrën se si dëshiron të zgjidhë problemin me shtetin fqinj.Ai tha se shkëmb,imi i terr it oreve ka vd ekur si projekt, por se ideja është e gja,llë në Beogradin zyrtar, përkundër se vetë nuk do ta pr anonte asnjë,herë, njofton

“Shkëmbimi i ter rito reve nuk është as zgjidh,je. Do t’i bënte gjërat më keq. Unë dua zgjidhje demokratike, zgjidh,je paqësore dhe shk mbimi i ter ritoreve është rrugë që na çon në kon fI,iktet e të 90-ve dhe që nuk do të mbetej kon fI,ikt veç në mes Kosovës dhe Serbisë, por do shpërndah,ej edhe në Ballkanin Perëndimor. Unë s’e pëlqej këtë mënyrë të të bërit politikë ku pre side,ntët apo kryeministrat mendojnë se janë mon,arkë të mesjetës dhe që territorin e shtetit e kons iderojnë si pronë private e shtetin si shtëpinë e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *