Sigurisht sju ka shkuar ndonjëherë në mendje? Ja përse nuk duhet të jepni lekë borxh..!

Sigurisht sju ka shkuar ndonjëherë në mendje? Ja përse nuk duhet të jepni lekë borxh..!

Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së njeriut është Financa dhe të gjithë tentojnë të bëjnë shumë kujdes kur vjen puna tek paratë apo menaxhimi i tyre.

Shumica prej nesh i fitojmë lekët me punët e përditshme ose siç njihet në gjuhën popullore: “me djersë” ndaj dhe ndonjëherë kur përballemi me pyetjen “a më jep ndonjë lek borxh”, nuk na bën të ndihemi mirë.

Ndaj dhe nëse nuk jeni në gjendje të huazoni lekë dhe dikush ju kërkon para borxh, kini kujdes kur t’i jepni përgjigjen finale pasi dhënia e borxhit mund të sjellë këto pas oja:

Hua për kohë të pacaktuar

Për shkak të natyrës jo/formale, nuk do të ketë qartësi për kohën kur duhet kthyer borxhi. Hua.dhënësi nuk e di kur do t’i ketë paratë, dhe hua.marrësi nuk e di nëse hua.dhënësit i nevojiten paratë urg jentisht.

Është e vështirë të kërkohet borxhi kur borxhliu nuk është në gjendje për t’i dhënë lekët në kohën kur ka deklaruar t’i japë

Pasi që huaja është në mes të dy njerëzve të afërt, hua.dhënësi zakonisht kujdeset që hua.marrësi të mos ndjehet ke q apo në situatë që e bën që të ndihet ngu shtë.

Në shumë raste, kur hua.marrësi nuk mund t’i kthejë lekët në kohë dhe ka një lidhje të ngushtë me atë që i ka dhënë lekët borxh, mes tyre mund të lindë një “ftohje” mos/besimi.

Një gjë e tillë mund t’i bëjë të sik.letshme edhe bashkimet familje apo shoqërore.

Gjithsesi dhënia e borxhit është në dorën tuaj dhe nëse një familjar apo mik i afërt ju kërkon para hua kur ai është në nevo.jë atëherë siç e përmendëm është në dorën tuaj pasi jemi humanë dhe kemi nevojë të ndihmojë njëri tjetrin në çdo rrethanë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *